ŽENKLELIŲ MUZIEJUS

Jūsų paantraštė 

Ženklelio istorija

Paprotys apdovanoti sėkmingo įvykio proga siekia žilą senovę. Apdovanojami buvo kariai - už drąsą žygyje, medžiotojai - sėkmingos medžioklės proga. Senovės Graikijoje karo žygyje pasižymėjusiems kariams buvo dovanojami specialiai pagaminti įvairaus dydžio, gausiai išpuošti skydai, juos kabino ant krūtinės. Šie apdovanojimai buvo vadinami „ta falara“. Apdovanojimo paprotį iš graikų perėmė romėnai, kurie apdovanojimus ženklus vadino „phalera“ Apdovanojimai buvo vertinami, saugomi kaip šeimos relikvijos. Ilgainiui jų išvaizda kito, dydis smulkėjo. Ne taip seniai mokslas apie ordinus, medalius, ženklelius imtas vadinti faleristika, nors dar iki 1940 m. ši sritis buvo skiriama numizmatikai. Šiuo metu ženkleliu vadinami „meninės formos simboliai, žymintys asmens nuopelnus, pasižymėjimą kurioje nors veikloje (darbe, sporte, meno srityse, visuomeninėje veikloje) arba priklausymą tam tikroms organizacijoms, domėjimąsi tam tikros veiklos sritimis arba primenantys kokias nors progas, [renginius], jubiliejų (...)“ LTE, 1984, t. 12, p. 515.

Daugiau apie ženklelio istoriją: Astikas, Algimantas. Lietuvos ordinai, medaliai ir ženkleliai 1918-1940. Vilnius: Mintis, 1993.