ŽENKLELIŲ MUZIEJUS

Jūsų paantraštė 

Albumas Vilnius ženkleliuose


Albume aprašyti 538 Vilniaus miestui skirti suvenyriniai ženkleliai, taip pat – įmonių, įstaigų ženkleliai su Vilniaus simbolika. Albumas „Vilnius ženkleliuose“ miestų kultūros tyrinėtojams taps susisteminta medžiaga, atspindinti Vilniaus simbolikos ir traukos vietų koncepcijas, jų kaitą laikui bėgant, vilniečiams – praeities Vilniaus atminimas, miesto svečiams – informacinis suvenyras. Albumo medžiaga suskirstyta į skyrius: Atminimas; Istorija; Architektūra (poskyriai: Miestas; Paminklai; Statiniai); Sukaktys; Vilniaus simbolika kaip įvaizdžio dalis. Istorinės informacijos suteiks skyrius „Vilniaus simbolika kaip įvaizdžio dalis“. Nors šiais laikais miesto simbolika tapo įprasta akiai, tačiau sovietmečiu ženklelį papuošti geležinio vilko atvaizdu buvo tikras iššūkis. Knygos autoriai, tyrinėdami ženklelių paveldą, įsitikino, kad tokių ženklelių būta daug daugiau, tačiau saugumo sumetimais jų buvo gaminta nedaug, dar mažiau pasiekė mūsų dienas. Atskiro tyrimo verta istorija apie geležinio vilko atsiradimą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos simbolikoje. Dauguma ženklelių – iš šio albumo autorių Birutės Railienės ir Dariaus Railos asmeninės kolekcijos, kiti paskolinti iš asmeninių kolekcijų, Trakų istorijos muziejaus. Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, UAB „Anreka“.​Siūlome įsigyti albumą. Kaina 25 EUR.